Vissza a Hírfolyamra

Gyertek szurkolni!

2017. november 24. 2017. november 25. Sopron, Csík Ferenc Uszoda
14.00 Sportliget - Soproni VSE
16.00 Soproni VSE - Polo SC